Správy z priemyslu

Hliníkový rebrový výmenník tepla

2021-08-11

(1) Vnútorné aj vonkajšie kanály rúrky sú evolventné hydrodynamické kanály rebrovaného rúrkového typu, ktoré môžu udržiavať opačný smer a rotačnú tekutosť primárneho a sekundárneho média na prenos tepla. V porovnaní s rebrovaným doskovým výmenníkom tepla má tento produkt vysokú účinnosť výmeny tepla, nízku spotrebu surovín, kompaktnú štruktúru, nízku hmotnosť, nižšiu hmotnosť a vysokú tlakovú kapacitu. Pretože to nevyžaduje dĺžku stúpačky, celková výmena tepla je Plocha sa výrazne zväčší a hrúbka steny je tenšia.


(2) Je vhodný pre situáciu, keď je tlakový rozdiel medzi dvoma bezpečnostnými kanálmi veľmi veľký. Vzhľadom na vysokú tlakovú únosnosť magnetického prstenca rebrovanej rúrky sa vysokotlakové médium zavádza do rúrky a spodné tlakové médium sa zavádza mimo rúrky.


(3) Strojové zariadenie mení dištančný stĺp v rebrovanom rúrkovnici na dištančný kus, čím sa šetria suroviny a má silnejší skutočný efekt vedenia tepla.


Rebrové rúrkové výmenníky tepla sú v súčasnosti široko používané v oceľovo-hliníkových rebrovaných rúrach (navíjanie rebrovaných oceľovo-hliníkových kompozitných rebrovaných rúrok, valcované rebrované oceľovo-hliníkové kompozitné rebrované rúrky), ktoré využívajú tlakovú odolnosť oceľových rúr a pevnosť hliníka. Efektívna tepelná vodivosť, kombinovaná na špeciálnom obrábacom stroji. Jeho prechodový odpor je pri 210°C takmer nulový. Rúrkové výmenníky tepla sa vo všeobecnosti používajú na ohrev alebo chladenie vzduchu a majú vlastnosti kompaktnej konštrukcie a veľkých lámp na jednotku vykurovacej plochy. Je široko používaný v textilnom, tlačiarenskom a farbiacom priemysle, ropnom priemysle, chemickom priemysle, sušení, elektrickej energii a ďalších oblastiach.


Priemyselné radiátory (skrátene radiátory, známe aj ako radiátorové rúry) sú hlavným vybavením zariadení na výmenu tepla, ako je chladenie vzduchu chladivom, ohrev vzduchu tepelným médiom alebo spätné získavanie odpadového tepla zo vzduchu studenou vodou. Vlejte vysokoteplotnú vodu, paru alebo vysokoteplotný teplonosný olej na zohriatie vzduchu, vložte slanú vodu alebo vodu s nízkou teplotou na ochladenie vzduchu. Priemyselné radiátory môžu byť široko používané v ľahkom priemysle, stavebníctve, strojárstve, textíliách, tlači a farbení, elektronike, potravinárstve, škrobe, medicíne, metalurgii, náteroch a iných odvetviach v teplovzdušnom kúrení, klimatizácii, chladení, kondenzácii, odvlhčovaní, sušení, atď.